Wanneer & Waar

13 februari 2020

Op D.V. zaterdag 4 juli 2020 hopen we weer een sponsorfietstocht van 75 km te fietsen. De tocht start bij het kerkgebouw van de Oud Ger. Gem. te Hendrik Ido Ambacht. Vanaf 8.30 uur is het kerkgebouw open en staat de koffie voor u klaar. Onderwijl kunt u zich inschrijven. Om 9.00 uur hopen we te starten met een gezamenlijke opening van de dag waarna we als groep zullen vertrekken. Tijdens de tocht wordt er voor eten en drinken gezorgd, u hoeft dus niets mee te nemen. Ook zijn er verkeersregelaars, een bezemwagen met reservefiets en een ehbo-er aanwezig om ervoor te zorgen dat alles zo veilig mogelijk kan plaatsvinden.

Oud Gereformeerde Gemeente aan de Onderdijkserijweg in Hendrik Ido Ambacht

Kosten
Het inschrijfgeld waarmee de kosten voor het eten, drinken etc. worden gedekt, bedraagt EUR 7,50.

Sponsorlijst
Na inschrijving ontvangt u een sponsorlijst en kunt u aan de slag. Het is namelijk de bedoeling dat u zo veel mogelijk sponsors zoekt. Die sponsors kunnen zijn: familie, vrienden, kennissen, collega’s, bedrijven enz. De fietser met het hoogste sponsorbedrag en de fietser met de meeste sponsors krijgen aan het einde van de dag een leuke attentie.

Als u, om wat voor reden dan ook, niet kunt meefietsen kunt u ook op andere manieren uw bijdrage leveren. U kunt bijvoorbeeld een fietser sponsoren of een gift overmaken naar onze rekening, IBAN-nummer: NL11INGB0004397123 t.n.v. JAM-fietstocht, onder vermelding van: ‘gift fietstocht’.

Geen reacties mogelijk.