Doelen

28 mei 2022

Zoals gebruikelijk zullen we de opbrengst van de fietstocht weer verdelen tussen de stichtingen Adullam en Mbuma. Zoals ieder jaar vragen we aan beide stichtingen een concreet doel waar ons geld aan besteed kan worden. Hieronder de doelen voor dit jaar.

Hopelijk kunnen wij met elkaar door middel van de fietstocht aan onderstaande doelen een gedeelte bijdragen!

Adullam
Met name bij zorgvragers of groepen die een intensievere hulpvraag hebben, is extra begeleiding zeer wenselijk om zoveel mogelijk nabijheid te kunnen bieden. Dit zorgt voor een hogere veiligheidsbeleving van zowel de zorgvragers als de medewerkers. Vanuit de overheid komen deze gelden niet beschikbaar, omdat dit te maken heeft met de groepssamenstellingen of de situatie op de locatie, waardoor Adullam kiest voor dubbele nachtdiensten.

Concrete doelen voor 2022:

  • Er worden bewegings- en relaxmiddelen aangeschaft voor diverse groepen. Dit betreffen de hardhouten tuinbanken, hoog- laagbaden met instapdeur, relaxstoelen voor in de huiskamer en een fietslabyrint.
  • Om het dagprogramma bij kinderen te ondersteunen en het activiteitenaanbod te vergroten, schaffen we een verrijdbaar digitaal schoolbord aan.
  • Op het achterterrein van Veldheim richten we een heus recyclecentrum in.
  • Extra begeleiding wordt geboden aan zorgvragers en/of bewonersgroepen met een intensieve begeleidingsvraag.
  • Extra nachtaanwezigheid wordt waar nodig geboden, waar dat vanuit de reguliere bekostiging niet mogelijk is.

Mbuma
De Stichting Mbuma heeft in Zimbabwe o.a. het kinderhuis Thembiso. Daarnaast zijn ze actief in de gezondheidszorg en het onderwijs op het zendingsveld.  Met de opbrengst van onze fietstocht hopen we dit jaar het Solar project te steunen. Energievoorziening is vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt bij alle voorzieningen op het zendingsveld. Momenteel worden hiervoor dieselaggregaten gebruikt welke de nodige liters brandstof verbruiken. Met het Solar project wil de stichting Mbuma investeren in een duurzame energievoorziening. De aanschaf van zonnepanelen is natuurlijk een zeer grote investering.

Geen reacties mogelijk.