2012: Verslag van een mooie dag

24 juni 2013

De route

Met meer fietsers dan ooit, namelijk 75 in totaal, konden we zaterdag 30 juni vertrekken vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Een hele grote groep! Het was ontzettend leuk om het aantal inschrijvingen steeds maar te zien oplopen, zelfs tot nog enkele dagen voor de fietstocht.

Lekker op tijd konden we ‘s morgens vertrekken. Dit jaar hadden we ervoor gekozen om weer in de Alblasserwaard een route te fietsen. Met al 11 fietstochten achter de rug, was het een hele uitdaging om weer een mooie route uit te stippelen. Gelukkig zijn we ook dit jaar er weer in geslaagd om een route te vinden van ruim 75 km, waarbij we op veel paden kwamen die we nog niet eerder hadden gehad. De eerste stop was op het erf van één van onze trouwe fietsers, waar we rustig konden genieten van koffie of fris. Voor de fietsers was het een leuke verrassing dat bij deze stop de bewoners van Polderheim (een woonvoorziening van de Stichting Adullam) aanwezig waren!

Na deze stop ging het verder via Nieuwpoort, Ameide en Meerkerk naar de lunchstop in Noordeloos. Nadat we ‘s morgens voornamelijk meewind hadden gehad, stond ons ‘s middags meer tegenwind te wachten. Na de lunchstop in Noordeloos vertrokken we naar Molenaarsgraaf voor een derde stop, waarna we lekker op tijd weer arriveerden in Hendrik-Ido-Ambacht. De dag verliep voorspoedig, met een ongelukje dat gelukkig goed afliep en slechts twee lekke banden. Doordat we dit jaar voor het eerst gebruik maakten van ervaren verkeersregelaars (www.verkeersregelaarhia.nl), konden we dat ook rustig uit handen geven. Het verkeer werd door deze verkeersregelaars tegengehouden of op een veilige manier om de grote groep fietsers heengeleid! We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige dag met elkaar, met lekker weer en net als de voorgaande jaren weer een heel mooi resultaat!

Bedankt

Alle inspanningen waren opnieuw niet voor niets, want aan het eind van de dag mochten we een hele mooie – voorlopige – netto opbrengst van EUR 14.000 bekendmaken. Vanaf deze plek willen we alle fietsers en iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Ook willen we vanaf deze plaats de hoofdsponsors, Visgilde Steehouwer, Hol Installatietechniek, Burgservice en Perfectkeur, hartelijk bedanken voor het voor hun rekening nemen van de organisatiekosten. Hierdoor kan het totale door de fietsers bij elkaar gesponsorde bedrag, worden overgemaakt naar de beide stichtingen.

Daarnaast willen we de adverteerders, alle vrijwilligers, zij die fruit, slaatjes en drinken kosteloos ter beschikking stelden en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de fietstocht hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend dat iedereen jaar op jaar weer klaarstaat om hun bijdrage te leveren, soms al voordat wij als comité hen daarvoor hebben kunnen benaderen!

Doelen

Stichting Adullam

Stichting Adullam zal de opbrengst gaan gebruiken voor de aanschaf van een plafondliftsysteem op het dagactiviteitencentrum Waardheim in Puttershoek. Dit plafondliftsysteem is noodzakelijk vanwege een toenemende zorgvraag. Hiermee kunnen de bezoekers van het dagactiviteitencentrum op een veilige en goede manier worden geholpen en de medewerkers op een veilige en gezonde wijze hun werk verrichten.

Stichting Mbuma

Het deel van de opbrengst dat naar de Stichting Mbuma wordt overgemaakt, zal ook dit jaar weer worden ingezet ten behoeve van de gezondheidszorg op het zendingsveld. De financiële bijdrage zal worden gebruikt voor de aanschaf van röntgenapparatuur. Deze apparatuur is noodzakelijk om de gezondheidszorg op het zendingsveld te verbeteren.

Advertentiepuzzel informatieboekje

De oplossing van de advertentiepuzzel is: 19.000

Uit alle goede inzendingen is er één getrokken. De prijs gaat dit jaar naar Jantine Verheij. We bedanken alle puzzelaars voor hun inzendingen. Omdat Jantine als fietser aanwezig was, heeft zij de attentie direct na afloop van de fietstocht ontvangen.

Geen reacties mogelijk.