2010: Verslag van een mooie dag

24 juni 2013

De tocht
Op 26 juni hebben wij onze jubileumtocht gereden. Net als vorig jaar was het een heel mooie dag, met erg lekker weer. Wel wat warmer dan vorig jaar (veel drinken dus!) en ook weer weinig wind. Omdat we dit jaar een enkele tocht zouden fietsen (en met een bus terug), zijn we extra vroeg vertrokken. Net na negen uur konden we na een gezamenlijke opening in het kerkgebouw op de fiets stappen. Dit jaar fietsten er 42 personen mee.

De tocht was erg voorspoedig. Geen lekke banden en ook geen ongelukken of valpartijen (ondanks de vele tegenliggers op sommige stukken). Rond 4 uur kwamen we aan in Zegveld, waar even later de bus arriveerde om ons weer terug naar Hendrik Ido Ambacht te brengen. Tegen 6 uur kwamen we vermoeid, maar heel tevreden aan bij de kerk.

Bedankt
We kunnen terugkijken op een mooie tocht met een schitterende voorlopige netto opbrengst van EUR 10.000. Vanaf deze plek willen we alle fietsers en iedereen die een financiele bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. Speciaal willen we hier de hoofdsponsors, Visgilde Steehouwer, Morgana de Heer, Burgservice en Perfectbouw, hartelijk bedanken voor het voor hun rekening nemen van de organisatiekosten. Hierdoor kan het totale door de fietsers bij elkaar gesponsorde bedrag, worden overgemaakt naar de beide stichtingen.

Tot slot bedanken we de adverteerders, alle vrijwilligers en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd. Door de vele bijdragen van alle kanten kan dit mooie bedrag bij elkaar worden gebracht!

Doelen
Stichting Adullam
Het deel van de opbreng voor de stichting Adullam zal ten goede komen aan de locatie Zuidwest. Deze locatie kan nog goed geld gebruiken om een spel en ontspanningsruimte in te richten. Zij denken daarbij aan bijvoorbeeld een ballenbad of spelmatriaal van Barry Emons (www.barryemons.nl). Daarnaast hebben zij op deze locatie ook nog geen spullen om mee buiten te spelen, zoals bijvoorbeeld een trampoline.

Stichting Mbuma
De opbrengst voor de stichting Mbuma zal ten goede komen aan het Orphans Care Project. Door middel van dit project wordt aan weeskinderen een kans geboden om scholing te volgen. Op dit moment maken ongeveer 60 basisschoolkinderen deel uit van dit project en wordt voor ongeveer 20 jongeren de kosten van het voortgezet onderwijs en eventuele vervolgopleiding bekostigd. Tweemaal per jaar worden er gratis vakantielessen aangeboden aan de weeskinderen die het voortgezet onderwijs volgen. Scholing van jongeren voorkomt het rondhangen bij de lokale bars en zal naar verwachting het aantal tienerzwangerschappen reduceren. De kinderen en jongeren die deelnemen aan dit project komen in aanraking met Gods Woord door middel van deelname aan de zondagschool en kerkdiensten.

Mede namens de beide stichtingen willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Puzzel informatieboekje
De oplossing van de puzzel is: BENT U ERBIJ DIT JUBILEUMJAAR?

Uit alle goede inzendingen is er één getrokken. De prijs gaat dit jaar naar Fam. Kolders. Zij zullen binnenkort de kleine attentie ontvangen.

Geen reacties mogelijk.